Colief® kvapky

Colief® kvapky pre dojčatá obsahujú enzým laktáza a sú na trhu už 20 rokov.

Ako vznikli Colief® kvapky pre dojčatá

Colief® kvapkám pre dojčatá dôverujú mamičky, oteckovia a odporúčajú ich zdravotnícki pracovníci. Sú najčastejšie predpisovaným liekom na koliku v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska. Kvapky sú jediným výrobkom, ktorý je podložený klinickými štúdiami.

Colief® kvapky pre dojčatá majú zloženie, ktoré prináša úľavu od príznakov koliky spôsobených dočasnou intoleranciou laktózy. Colief® kvapky obsahujú laktázu, enzým, ktorý sa prirodzene vyskytuje v našom tele a pomáha rozkladať komplexnejší cukor laktózu v mlieku, mliečnych výrobkoch, v materskom mlieku a v dojčenskej výžive.

Colief® kvapky

Colief® kvapky pre dojčatá obsahujú enzým laktáza a sú na trhu už 20 rokov.

Ako vznikli Colief® kvapky pre dojčatá

Colief® kvapkám pre dojčatá dôverujú mamičky, oteckovia a odporúčajú ich zdravotnícki pracovníci. Sú najčastejšie predpisovaným liekom na koliku v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska. Kvapky sú jediným výrobkom, ktorý je podložený klinickými štúdiami.

Colief® kvapky pre dojčatá majú zloženie, ktoré prináša úľavu od príznakov koliky spôsobených dočasnou intoleranciou laktózy. Colief® kvapky obsahujú laktázu, enzým, ktorý sa prirodzene vyskytuje v našom tele a pomáha rozkladať komplexnejší cukor laktózu v mlieku, mliečnych výrobkoch, v materskom mlieku a v dojčenskej výžive.

Užívanie kvapiek

4 kvapky pri každom kŕmení dieťaťa do veku 3 – 4 mesiacov. Postupne sa počet kvapiek na jedno kŕmenie znižuje na polovicu. Podáva sa jedenkrát denne až do úplného ukončenia.

Colief® kvapky pre dojčatá sa môžu užívať od narodenia a prinášajú úľavu od príznakov koliky spôsobených dočasnou intoleranciou laktózy. Rodičia by mali byť poučení o dodržiavaní pokynov používania Colief® kvapiek v zmysle najlepšej možnej pomoci ich dieťaťu.

Pre dojčené deti pridajte 4 kvapky do pripraveného odobratého materského mlieka a podávajte dieťaťu na sterilizovanej lyžičke pred dojčením.

Pre deti kŕmené dojčenskou výživou pridajte 4 kvapky do teplej pripravenej výživy, dieťaťu ju podávajte po pol hodine.

Pri príprave výživy dieťaťa vopred pridajte 2 kvapky do teplej výživy, ktorú uchovajte v chladničke minimálne 4 hodiny pred použitím.

Použitie Colief® kvapiek pri dojčení:
4 kvapky

Pripravte niekoľko lyžičiek materského mlieka do malého sterilizovaného kontajnera,

pridajte 4 Colief® kvapky pre dojčatá,

podávajte vášmu dieťaťu na sterilizovanej lyžičke pred začiatkom dojčenia,

potom normálne dojčite.

Použitie Colief® kvapiek pri príprave výživy dieťaťa vopred:
2 kvapky

Starostlivo pripravte výživu podľa pokynov výrobcu,

pridajte 2 Colief® kvapky pre dojčatá do teplej (nie horúcej) výživy,

uchovajte v chladničke minimálne 4 hodiny pred použitím a použite počas 12 hodín,

výživu zahrejte na požadovanú teplotu a dieťa kŕmte ako obvykle,

nepoužitú výživu znehodnoťte.

Použitie Colief® kvapiek pri podávaní počiatočnej, resp. dojčenskej výživy:
4 kvapky

Starostlivo pripravte výživu podľa pokynov výrobcu,

pridajte 4 Colief® kvapky pre dojčatá do teplej (nie horúcej) výživy,

občasne výživu pretrepte a po polhodine podávajte svojmu dieťaťu s tým, že ste skontrolovali, či má fľaša správnu teplotu,

nepoužitú výživu znehodnoťte.

Použitie Colief® kvapiek pri podávaní hotovej výživy:
4 kvapky

Zohrejte hotovú výživu,

pridajte 4 kvapky pre dojčatá do teplej (nie horúcej) výživy,

občasne výživu pretrepte a po polhodine podávajte svojmu dieťaťu s tým, že ste skontrolovali, či má fľašu správnu teplotu,

nepoužitú výživu znehodnoťte.

Objem

15 ml

Počet použití

90

Odporúčaná cena

18,89€

Otázky a odpovede

Čo je laktóza?

Mlieko, mliečne výrobky, dojčenská výživa a materské mlieko obsahujú zložený cukor (disacharid) laktózu. Laktáza je enzým, ktorý naše telo normálne produkuje, aby rozložilo laktózu na jednoduchšie cukry – glukózu a galaktózu, aby sme ju mohli absorbovať.

Nestrávená laktóza

Počas prvých mesiacov života môžu mať niektoré deti problémy s úplným trávením laktózy v mlieku. To môže byť dôležitý faktor u detí trpiacich kolikou. Vzhľadom na to, že tráviaci systém vášho dieťaťa dozrieva okolo 3. mesiaca, mali by ste postupne výrobok Colief® kvapky pre dojčatá prestať podávať.

Ako fungujú Colief® kvapky pre dojčatá?

Colief® kvapky pre dojčatá pôsobia tak, že rozložia laktózu v bežnom mlieku dieťaťa (v materskom mlieku alebo v dojčenskej výžive) skôr, ako je dieťa kŕmené, čím sa preň mlieko stáva ľahšie stráviteľným.

Kedy je možné užívať Colief® kvapky pre dojčatá?

Colief® kvapky pre dojčatá môžete použiť pri každom kŕmení dieťaťa do veku 3 – 4 mesiacov.
Potom by ste mali Colief® kvapky pre dojčatá prestať postupne podávať.

Znížte počet kvapiek použitých na jedno kŕmenie na polovicu.

Použite potom pri alternatívnych kŕmeniach.

Nakoniec znížte dávku na jedenkrát denne, kým podávanie neukončíte úplne.

Znížte počet kvapiek použitých na jedno kŕmenie na polovicu. Použite potom pri alternatívnych kŕmeniach. Nakoniec znížte dávku na jedenkrát denne, kým podávanie neukončíte úplne.

Ak sa v ktoromkoľvek štádiu vrátia prejavy ťažkostí, vráťte sa na predchádzajúcu úroveň dávkovania. Nepodávajte viac než 64 kvapiek počas 24 hodín.

Dôležité upozornenie

Colief® kvapky obsahujú enzým laktázu, ktorý sa ničí vplyvom tepla. Stane sa to aj v prípade, ak použijete horúce mlieko.

Vždy dodržujte pokyny výrobcu a nepridávajte kvapky do mlieka, ktoré je príliš horúce alebo studené.

Keď začnete vaše dieťa kŕmiť mliekom s kvapkami Colief®, môžete zaznamenať zmenu jeho stolice. Môže pripomínať stolicu dojčeného dieťaťa, t. j. môže byť redšia a častejšia. Za týchto okolností môžete pri každom kŕmení znížiť počet kvapiek. Ak máte akékoľvek obavy týkajúce sa zdravia vášho dieťaťa, vyhľadajte odbornú lekársku pomoc.

Slovenské mamičky testujú Colief

Nečakajte na koliku, predchádzajte jej.

Kontakt na distribútora
B2B Services a.s.
Nové Záhrady I 13/A
821 05 Bratislava 2

Registračné číslo produktu:
VD/9245/2018


info@colief.sk

Kontakt na distribútora
B2B Services a.s.
Nové Záhrady I 13/A
821 05 Bratislava 2

Registračné číslo produktu:
VD/9245/2018


info@colief.sk