Joel E. Lavine, M.D., PhD.

Profesor, pediater, pôsobí ako lekár v New York Presbyterian/Morgan Stanley Children’s Hospital a ako riadiaci pracovník v Columbia College of Physicians and Surgeons v oblasti pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy. Má za sebou takmer štyri desiatky rokov skúseností a vedeckej činnosti v oblasti chorôb tráviaceho systému detí.

Kolika nie je život ohrozujúcim ani dlhotrvajúcim problémom a zvyčajne sa vyrieši do 3. až 4. mesiaca dieťaťa. Je však nepríjemná, ba až ničivá pre rodičov aj pre dieťa. Vplýva na väzbu medzi rodičom a dieťaťom, na popôrodnú depresiu a taktiež na neočakávané náhodné zranenia.

Pravidlo 3 pri kolike

Približne 25 percent novorodencov trpí novorodeneckou kolikou. Koliku charakterizuje neutíchajúci plač pretrvávajúci viac ako 3 hodiny denne počas viac ako 3 dní v týždni, presahujúci dobu 3 týždňov.

Tento problém sa objavuje vo veku 3 až 6 týždňov novorodenca a príznaky ochorenia pretrvávajú do 4. mesiaca. Trápi nielen samotného novorodenca, ale aj jeho rodičov. Vo väčšine prípadov je problém najvážnejší vo večerných hodinách, niekedy sa kolika prejavuje po celý deň. Postihuje rovnako chlapcov aj dievčatá, donosené aj nedonosené deti, dojčené aj prikrmované deti, novorodencov narodených prirodzeným pôrodom alebo sekciou. Pre istotu by sa mali vylúčiť ostatné možné príčiny bolesti a plaču, avšak väčšina detí nevykazuje známky iných diagnóz.

Príčiny koliky

Mliečny cukor – laktózu obsahuje materské aj dojčenské mlieko pripravované na báze kravského mlieka. Enzým laktáza rozkladá laktózu na jednoduchšie cukry (glukóza a galaktóza) a tým zabezpečuje jeho vstrebanie. Neschopnosť stráviť laktózu môže byť za určitých okolností spôsobená prechodným nedostatkom laktázy.

Laktóza, pokiaľ ju telo nestrávi v tenkom čreve, vstupuje do hrubého čreva, kde ju baktérie využívajú ako substrát na produkciu nadmerného črevného plynu. Takáto produkcia plynu spôsobuje distenziu a diskomfort.

Štúdie preukázali významne vyššiu produkciu vodíkových plynov v dychu detí s kolikou, čo poukazuje na fermentáciu sacharidov črevnými baktériami. Nové štúdie potvrdzujú rozdiely v črevnom mikrobiálnom zložení u detí s kolikou v porovnaní s deťmi, ktoré kolikou netrpia.

Pri narodení sa u detí zistil obmedzený počet baktérií v hrubom čreve, už v priebehu niekoľkých hodín sa však typy a množstvo baktérií značne zvyšujú. Bábätká, u ktorých sa predpokladá vznik koliky, majú vo veku od dvoch týždňov do troch mesiacov znížený počet laktobacilov a bifidobaktérií. Tieto špecifické baktérie pomáhajú pri črevnej motilite, znižujú črevný zápal a znižujú produkciu plynov v prípade prítomnosti laktózy.

Po odznení koliky sa zloženie črevnej flóry u detí, ktoré mali problémy s kolikou, začne meniť na také zloženie črevnej flóry, aké majú detí bez koliky. Úľava sa dá dosiahnuť zníženým príjmom laktózy alebo predčasným rozložením laktózy v mlieku, až kým nenastane zmena v črevnej flóre.

Liečba koliky

Úspešné sú viaceré spôsoby liečby, avšak nie všetky sú overené. Iba niektoré prešli skúškou zlatého štandardu. Pod zlatým štandardom sa rozumie, že skúšajúci vedci nevedia, ktoré z detí zaradených do štúdie užíva skúšanú látku a ktoré nie.

Účinná liečba sa musí preukázateľne líšiť od placeba, musí dosahovať zmysluplné výsledky, pod ktorými sa chápe výrazné zníženie doby trvania plaču.

Jedným zo spôsobov liečby je potlačenie kŕčov v hrubom čreve. Spazmolytiká, ktorými sa dá dosiahnuť takýto účinok, sú u detí tohto veku kontraindikované – nemôžeme ich použiť vzhľadom na ich vedľajšie účinky.

Diétna liečba predpokladá nahradenie dojčenia umelou dojčenskou výživou bez laktózy. Tento prístup si však vyžaduje prerušenie dojčenia, čo je nežiaduce, pretože dojčenie je najzdravší, najlacnejší a najbezpečnejší zdroj živín a imunity. Okrem toho umelá dojčenská výživa bez laktózy pripravuje dieťa o nutrične optimálnu kombináciu glukózy a galaktózy ako zdroja sacharidov. Najlepšia a najbezpečnejšia stratégia na potlačenie koliky je takzvané pretrávenie laktózy v materskom mlieku alebo umelej dojčenskej výžive pred kŕmením.

Argumenty v prospech laktázy

Používanie enzýmu laktázy predchádza kolike tak, že laktáza rozloží mliečny cukor – laktózu na zložky, ktoré nespôsobujú plynatosť. To má za následok takmer úplnú absorpciu mliečneho cukru v tenkom čreve a následnú elimináciu produkcie plynov a distenzie. Dôsledné štúdie skúšky zlatého štandardu vykonané s laktázou pri kolike preukázali významné zníženie dĺžky trvania denného plaču aj zníženie objemu vodíkových plynov v dychu. Podľa očakávaní neboli hlásené žiadne vedľajšie účinky. Práve z týchto dôvodov je laktáza najúčinnejším a celosvetovo odporúčaným produktom používaným na zmiernenie príznakov koliky.

Zvládnutie detskej koliky

Bežný detský plač je prirodzený a má svoj zmysel – upozorniť rodiča na skutočnosť, že dieťa niečo potrebuje. Skúste si však predstaviť plač trvajúci viac ako 3 hodiny denne, viac ako 3 dní v týždni, počas 3 týždňov. Práve tento plač je všeobecne uznávaná definícia detskej koliky postihujúcej deti, ktoré sú inak zdravotne v poriadku.

K ďalším príznakom koliky patrí

Krčenie kolien

Vetry

Začervenanie tváre

Načasovanie a opakovanie príznakov zvyčajne, ale nie výlučne podvečer

Neschopnosť utíšiť bolesť bežnými metódami

Záverečná rada zúfalým rodičom

Pre rodičov bude užitočné, ak si predovšetkým uvedomia, že príznaky a stavy koliky sú bežné a prechodné, že nie sú odrazom ich nedostatočných rodičovských schopností ani neznamenajú, že ich dieťa odmieta. Rovnako je nevyhnutné pomôcť rodičom, aby našli spôsob, ako sa vyrovnať s problémom, aby dopriali spánok sebe aj dieťaťu a aby si tiež našli čas sami pre seba. Čerství rodičia sa občas cítia previnilo, keď opúšťajú svoje dieťa. Tieto pocity môže znásobiť pokles sebadôvery v domnienke, že sa o svoje dieťa nedokážu postarať. Musia si priznať, že potrebujú prestávku. Zároveň treba pre hrozbu popôrodnej depresie pozorne sledovať matku, ktorej tiež odporúčame, aby si vymieňala skúsenosti s inými matkami.

NHS Clinical Knowledge Summaries Management of Infantile Colic. Last revised Sept 2007 2. Kanabar et al. J Hum Nutr Dietet, 2001. 14:359-3633. Moore et al. Jpediatr, 1988. 113:979-9844. Miller et al. Arch.Dis Child, 1989. 64: 725-7295. Bar RG. Dev Med Child Nuerol, 1990. 32:368-372

Slovenské mamičky testujú Colief

Nečakajte na koliku, predchádzajte jej.

Kontakt na distribútora
B2B Services a.s.
Nové Záhrady I 13/A
821 05 Bratislava 2

Registračné číslo produktu:
VD/9245/2018


info@colief.sk

Kontakt na distribútora
B2B Services a.s.
Nové Záhrady I 13/A
821 05 Bratislava 2

Registračné číslo produktu:
VD/9245/2018


info@colief.sk