Dr. Sarah Jarvis

Všeobecná praktická lekárka, v súčasnosti je partnerkou lekárskej praxe Richard Gate v západnom Londýne. V roku 2018 získala titul MBE ako uznanie jej aktivít pre podporu zdravia v médiách.

Stručne povedané – kolika je dočasné a bežné ochorenie, ktoré nie je tragické, ale zároveň je vysoko stresujúce pre rodičov aj pre dieťa. Predpokladá sa, že u niektorých pacientov je príčinou problému nedostatok laktázy. Použitie kvapiek laktázy môže byť vhodnou diagnostickou skúškou, pri ktorej sa odlíšia deti trpiace nedostatkom tohto enzýmu. Zároveň kvapky znížia nápor na rodičov aj dieťa a ušetria čas strávený u lekára.

Čo nám pomôže utíšiť dieťa?

Držanie dieťaťa v náručí, hladenie chrbta alebo bruška. Neutíchajúci plač dieťaťa môže byť stresujúci, preto by sa rodičia mali pri tejto činnosti striedať.

Húpanie alebo iný jemný pohyb, napríklad jazda autom alebo vozenie v kočíku.

Teplý kúpeľ.

Nešpecifický hluk v pozadí (upokojujúca hudba alebo tečúca voda).

Opakované dvíhanie dieťaťa môže spôsobiť nadmernú stimuláciu, je vhodné sa mu vyhnúť.

Niektorým rodičom stačí upokojenie a podpora v tomto ťažkom období. Pre iných je vítanou úľavou efektívna liečba. Široko používanými sú kvapky s obsahom simetikonu, avšak prostredníctvom dvojito zaslepenej klinickej štúdie sa zistilo, že nie sú účinnejšie ako placebo. Klinické štúdie však zároveň poukazujú na fakt, že neboli hlásené vedľajšie nežiaduce účinky simetikonu, ktorý je lacný, ľahko dostupný liek indikovaný pre toto ochorenie.

Presná príčina koliky je stále predmetom diskusie

Koliku môže u niektorých detí spôsobovať nedostatok laktázy v dôsledku nevyvinutého tráviaceho systému. Laktóza z materského mlieka alebo umelej dojčenskej výživy putuje do hrubého čreva, kde ju rozkladajú laktobacily a bifidobaktérie. Ako dôsledok laktázovej nedostatočnosti vzniká pri tomto procese okrem iného aj kyselina mliečna a vodík. Kyselina mliečna zvyšuje osmotický tlak, narastá hladina vody v čreve a s ňou súvisiaca distenzia v hrubom čreve. Vodík má za následok nafukovanie a bolesti. Túto teóriu vzniku koliky podporuje zistenie, že u detí trpiacich laktázovou nedostatočnosťou namerali prostredníctvom dychových testov zvýšené hodnoty vodíkových plynov v dychu. Laktáza v kvapkách počas jedného týždňa pomôže identifikovať, či za príznakmi koliky stojí dočasná intolerancia laktózy. Počas tohto týždňa nie je nutné ukončiť dojčenie alebo prejsť na hypoalergénnu dojčenskú výživu a už vôbec sa neodporúčajú dojčenské výživy so zníženým obsahom laktózy alebo s obsahom sóje. Zo záverov klinických štúdií vyplynulo odporúčanie pokračovať v užívaní kvapiek najmenej do troch mesiacov veku dieťaťa, resp. pokiaľ sa neskráti doba jeho plaču. V tomto teste sa neodporúča pokračovať, ak sa neprejavia žiadne známky zlepšenia.

Ako pomáhajú Colief® kvapky

Colief® kvapky pre dojčatá sa môžu používať od narodenia a prinášajú úľavu od príznakov koliky spôsobených dočasnou intoleranciou laktózy. Rodičia by mali byť poučení o dodržiavaní pokynov používania Colief® kvapiek tak, aby dosiahli čo najlepší účinok a pomohli svojmu dieťaťu. Užívanie kvapiek Colief

Slovenské mamičky testujú Colief

Nečakajte na koliku, predchádzajte jej.

Kontakt na distribútora
B2B Services a.s.
Nové Záhrady I 13/A
821 05 Bratislava 2

Registračné číslo produktu:
VD/9245/2018


info@colief.sk

Kontakt na distribútora
B2B Services a.s.
Nové Záhrady I 13/A
821 05 Bratislava 2

Registračné číslo produktu:
VD/9245/2018


info@colief.sk